Köşem / My Corner


TÜRKİYEMİN YÜZÜ GÜLSÜN DİYE... TEK YÜREK HEP BİRLİKTE EL ELE...

Bir fikir adamının, "Bir milletin geleceği hakkında tahminde bulunmak isteyenler; o milletin yetişmekte olan nesline baksınlar, verecekleri hükümde yüzde yüz isabet ederler." güzel sözünü hatırlayalım. Hatırlayalım ve aklımızdan hiç çıkarmayalım. Çünkü, gelecek nesiller çocuklarımızı emanet edeceklerimizdir. Gelecek nesillerin bizlere, ailelerimize ve milletimize karşı kalitesi, biz büyüklerin gayreti ve kalitesi doğrultusunda olacağı açıktır.Yarınlarımızı güzelleştirmek, hep birlikte refah içinde ve bilinçli bir toplum olarak yaşamak istiyorsak gençlerimize ve çocuklarımıza her daim oldukça fazla önem ve değer vermeliyiz. Onların dertleriyle dertlenmeliyiz.  Sevinçleriyle sevinmeliyiz. Onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Bu şekilde tek yürek birlikte ancak özlemini duyduğumuz yarınlara ulaşabilir ya da bizler göremezsek bile yarınlara güzel bir hediye taşımış olabiliriz. Bizler hayata pozitif ve geniş bir pencereden bakmak durumundayız. Bu şekilde örnek olduğumuz ve yetiştirdiğimiz nesillerin kendi geleceklerini sağlam temeller üzerine inşa edebilmelerine yardımcı olabiliriz. Nesillerimizin çalışkan, ileri görüşlü ve donanımlı olmalarına destek olmalı, onlara her daim değer vermeli, yaşamın olumsuz etkilerinden koruma gayretinde olmalı, kalp ve fikir dünyalarını en güzel şekilde imar etmelerine azami önem göstermeliyiz. Her zaman oların yanlarında olduğumuzu hissettirmeli, hayallerini, hedeflerini, sosyal beklentilerini bilmeli, anlamalı, yardımcı olmalı ve varsa problemlerini tespit edip çözüm yollarını bulmaya çalışmalıyız. Gerçekten, problemini çözdüğümüz insan bizimdir.

Ecadadımız "ÖNCE CANAN SONRA CAN" düsturunu yaşam tarzı haline getirmiştir. Bu, bizim de yaşam tarzımız olmalıdır. Benlik ve gurur bizde bulunmamalıdır. Ülkemiz, Vatanımız, Devletimiz, Bayrağımız, Milletimiz öz olarak Türkiyemiz için; tasavvuf olarak bildiğimiz Fütüvvet anlayışını her bir hücremizde benimsemeli, dürüstlüğü, kanaati, ağırbaşlılığı, misafirperverliği, sevgi ve saygıyı, vatana ve devlete olan bağlılığı, bayrak aşkını, çalışma disiplinini, üretme sevincini, yardımlaşma anlayışını, başarıyı takdir etme olgunluğunu ve daha bir çok güzelim değerleri kazanmalı ve kazandırmak için tüm varlığımızla seferber olmalıyız.

Türkiyemin sosyal ve ekonomik durumunun, tüm erdemli özellikleri barındıran İslam ahlakıyla bütünleşerek yükselebileceği inancına sahibim. İman, ilimle beslenmeli ve her daim masumca çalışma ile şekillenmelidir. Hep birlikte tek yürek el ele olmalıyız. Ülkemiz, vatanımız,bayrağımız,devletimiz, milletimiz ve Türkiyemiz için kabiliyetli ,çalışkan, dürüst, güvenilir olmalıyız. Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in "İnsanların hayırlısı, insanlara yararlı olandır" sözü üzerine yaşamalıyız.

Anlatmaya çalıştığım bu güzelim vasıflara bürünen bireylerin yer aldığı Türkiyeme gıpta ile bakılacak ve Türkiyemden övgüyle bahsedilecektir. Ümidim ve gayretim bu yöndedir.


ex in BİR YORUMU

x’ler bizleriz. ex ise durumu bizlere bağlı olan ülkemiz Türkiyemiz. Nasıl mı?

x’lerin pozitif olarak artmasıyla ex değerlerinin de hızla sınırsız arttığı, x’lerin negatif olarak azalmasıyla ex değerlerinin de hızla azaldığı ve sıfıra doğru yaklaştığı bilinen bir gerçektir. Türkiyemde bireyler olarak bizler x’ler olup dürüstlüğü, kanaati, ağırbaşlılığı, misafirperverliği, sevgi ve saygıyı, vatana ve devlete olan bağlılığı, bayrak aşkını, çalışma disiplinini, üretme sevincini, yardımlaşma anlayışını, başarıyı takdir etme olgunluğunu ve daha bir çok güzelim değerleri kendimizde barındırma ve daha da artırma gayretinde bulunmamız halinde bizler pozitif olarak artışta oluruz ki, ex rolündeki Türkiyemin değerleri de Allah’ın izniyle hızla sınırsız artacaktır. x rolündeki bizler tembelliği, işi kötü yapmayı, üretkenliği bırakmayı, devletimin verdiği ekmek parasının hakkını vermeyi bırakmayı ve daha bir çok kötü işler içinde bulunmayı Allah muhafaza tercih etmemiz halinde öncelikle kendimizin değeri azalacak ve sonrasında ex rolündeki Türkiyemin değerleri de azalacaktır.

Mevlana Hazretleri şöyle der: “Birisinin başına toprak saçsan, baş kırılmaz, suyu başına döksen, baş yarılmaz. Eğer sen su ve toprakla birisinin başını yarmak istiyorsan, su ile toprağı birbirine karıştırıp kerpiç yapman lazım.”

O halde milletçe tek yürek el ele güçlü Türkiye olmalı, Türkiyemde gözü olanların, hain planlar kuranların, tüm hain girişimde bulunanların, tüm hainlerin başlarını yarmalıyız.