Tezler / Theses

Science! Science! Science! I love you more and more with each passing day.

Yüksek Lisans Tezleri
  • ATAKAN ASLI, (2013). Hadamard matrislerin sayısal bölgesi, Mustafa Kemal Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Matematik Anabilim Dalı.
  • GÜNDÜZ FATMA FEYZA, (2011). Bazı özel tanımlı matrislerin değerler cismi, Mustafa Kemal Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Matematik Anabilim Dalı.
  • PARLAR TUBA, (2010). Bloklara ayrılmış matrislerin Khatri-Rao ve Tracy-Singh çarpımları için algoritmalar, Mustafa Kemal Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Matematik Anabilim Dalı.
  • BOLAT CENNET, (2010). Bileşenleri reel aralıklar olan matrislerin karakteristikleri, Mustafa Kemal Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Matematik Anabilim Dalı.

Doktora Tezleri
  • BOLAT CENNET, (2014). Bazı lineer kuaterniyonik ve oktonyonik denklem (sistem) lerinin incelenmeleri, Mustafa Kemal Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Enformatik Anabilim Dalı