Anasayfa/Home Page

Prof. Dr. Ahmet İPEK

 

Department of Mathematics, 

Faculty of Kamil Özdağ Science,

Karamanoğlu Mehmetbey University, 

Karaman, Turkey

E-mail: dr.ahmetipek@gmail.com ; ahmetipek@kmu.edu.tr

Note: 
I don't have nor a Twitter neither a Facebook account.

 
"Benliğin hava ve hevesine uyan, dinlenmesine düşkün olan, bir şeyden çabuk usanıp vazgeçen, kendinden emin olmayan, zahmete katlanmayan, yalnız dünya geçimine düşen kişi bilime kavuşamaz. Allah'ın iyiliğine şükredip, takdir ettiğini yüce bilip, benliğin aşağılık hazlarından ve kendini beğenmekten uzaklaşıp Allah'a sığınan kişi bilime kavuşur. Hz. Mevlana"